VIDAL VIDAL ROIG SEGURETAT

C.I.F. B-17854035

C/ Garrotxa nº3
17244 – Cassà de la Selva (Girona)

 972460168
 610256613
 972461731
vidal@vvr.es